• 2010
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50,5 x 60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this