• 2012
  • ακρυλικό σε καμβά
  • 85,5 x 64 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this