• 2012
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 25 x 34 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this