• 2002
  • πατιναρισμένος βαμμένος μπρούντζος
  • 35x18x14 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this