• 2002
  • λάδι σε ξύλο
  • 54,2x56,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this