• 2000
  • αβγοτέμπερα και λάδι σε χαρτόνι
  • 71Χ57,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this