• 1997
  • μικτή τεχνική σε παλιά κάσα τυπογραφείου
  • 36,5x84,5x5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this