• 2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 43x38 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this