• 1998-2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 35 x 45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this