• 1990
  • λάδι σε μουσαμά
  • 80 x 90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this