• 2001
  • λάδι σε μουσαμά
  • 35 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this