• (2003)
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 32,3 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this