• 2006
  • λάδι σε χάρτντμπορντ
  • 65x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this