• 1999
  • χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο
  • 68x24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this