• 2016
  • λάδι σε μουσαμά
  • 40 x 50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this