• 1999
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 117,3x54,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this