• 1995
  • ακρυλικό σε ξύλο
  • 21x66,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this