• 1994
  • χρώματα λαδιού και σκόνες σε χρυσωμένο ξύλο
  • 35x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this