• 2010
  • μελάνι σε χαρτί
  • 29X21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this