• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 28,2 x 19 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this