• 2008
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 38,2x80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this