• 1991
  • κάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι
  • 158x100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this