• 2010
  • ακουαρέλα σε χαρτί
  • 13X9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this