• 1996
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 35x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this