• 2009
  • μολύβια, ξηρά παστελ και γραφίτης σε χαρτί
  • 70 x 55 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this