• 2009
  • μολύβια, ξηρά παστελ και γραφίτης σε χαρτί
  • 62 x 62 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this