• 2007
  • λάδι σε καμβά
  • 26 x 21,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this