• 2015
  • ψηφιακό κολλάζ, εκτύπωση σε μουσαμά
  • 220 x 159 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this