• 1990
  • χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο
  • 16x33 & 15,5x32,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this