• 2015
  • λάδι σε ξύλο
  • 27 x 45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this