• 2009
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 40 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this