• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 197 x 155 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this