• 2009
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30,3 x 40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this