• 2010
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this