• 2003
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 26,5x35,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this