• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 24,5 x 18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this