• 1997
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 25x72 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this