• 2009
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 43,5Χ53,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this