• 2010
  • λάδι σε μουσαμά
  • 17x14 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this