• 1996
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 45,8x139 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this