• 2001
  • αβγοτέμπερα σε στάμνα
  • 34 x 20 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this