• 1996
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60Χ80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this