• 1997-2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 61,2x46 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this