• 1999
  • πενάκι σε χαρτί
  • 39x28 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this