• 1998
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 70x61,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this