• 2004
  • ακρυλικό σε χαρτί
  • 16,8x16 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this