• 1996-97
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 15,5x16 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this