• 2001
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 16,5x 11,1 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this