• 1985-1986
  • μολύβι σε χαρτί
  • 21,5 x 21,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this