• 1982 / 2011
  • λάδι σε ξύλο
  • 45 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this